Friday, January 6, 2012

काकडी-पुदिना-ताक

कडक उन्हाळ्यात पाचक असं आणि एक refreshing घरगुती 'drink' म्हणजे काकडी-पुदिना-ताक! आता नावाप्रमाणेच त्यात काय काय असणार आहे याची कल्पना येते.. काकडी किसून ताकात घालायची आणि पुदिना पण बारीक चिरून त्यात जिरपूड, मीठ घालायचं , आणि हे सगळं mixer मधून काढायचं.. फ्रीज मध्ये ठेवून थंडगार करायचं आणि मगच घ्यायचं..  तिन्हीचा एकत्र flavour फार सुंदर येतो. माझं खूप आवडीचं पेय आहे हे. त्यामुळे उन्हाळा आला की पेप्सी, कोक पेक्षा ह्या चविष्ट काकडी-पुदिना-ताकाचीच आठवण जास्त येते. 

No comments:

Post a Comment